Hàm lượng Omega 3 cao đến 60% nghĩa là gì?
(Công Minh, Củ Chi – Hồ Chí Minh)
Xem câu trả lời

 Chào bạn,

Omega Clévie được sản xuất với nguyên liệu từ nguồn cá biển sạch của Iceland, cung cấp hàm lượng EPA và DHA chiếm 60% lượng dầu cá. (Có thể biến thiên khoảng 5% tùy vào từng lô nguyên liệu).

Trang 2 / 2 « 1 2