Ngày 18.04.2015, tại Trung tâm hội nghị Gala Royale, Tp.HCM – Công ty Clévie đã tổ chức “Buổi giới thiệu Gia đình Omega của Clévie”  nhằm cung cấp cho người tiêu dùng những hiểu biết đúng đắn về Omega, đồng thời giới thiệu giới thiệu Công ty Clévie và Gia đình Omega - dòng sản phẩm đầu tiên của Công ty.
Buổi giới thiệu có sự tham dự của Ban lãnh đạo Công ty Clévie, chuyên gia dinh dưỡng - Bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp (Giám đốc Trung tâm Dinh dưỡng Tp.HCM) cùng các cố vấn chuyên môn R&D...