Tầm nhìn – Sứ mệnh


Tầm nhìn:


Góp phần tạo ra xu thế mới: con người sống chủ động, đặc biệt là chủ động chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.

Sứ mệnh:

- Nghiên cứu và sản xuất thực phẩm chức năng theo hướng tự nhiên và chuyên biệt.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp một cách an toàn và hiệu quả, với giá cả phù hợp mức sống.
- Truyền bá lối sống chủ động, tự tin làm chủ cuộc sống.